Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

Obrazovni profil mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje je formiran sa namerom da se omogući implementacija najsavremenijih računarskih i informatičkih dostignuća u oblasti mašinstva. Tokom četvorogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju za:

· izradu proračuna i tehničke dokumentacije

· ispitivanje i merenje karakteristika mašinskih delova i sklopova

· projektovanje mašinskih delova i sklopova

· korišćenje naprednih softverskih alata za 3D oblikovanje

· korišćenje standarda i stručne literature

 

Nastava iz stručnih predmeta odvija se u savremeno opremljenim računarskim kabinetima, uz primenu multimedijalnih nastavnih sredstava, u grupama od po najviše 15 učenika, po principu jedan učenik – jedan računar. Koriste se sledeći softverski paketi:

· AutoCAD - kao osnova za 2D kompjutersku grafiku

· JAVA – programski jezik za programiranje aplikacija

· EXCEL – izrada proračuna mašinskih delova i sklopova

· SolidWORKS – vrhunski programski paket za 3D oblikovanje, ispitivanje čvrstoće i animaciju kretanja modela mašinskih elemenata i sklopova i izradu tehničke dokumentacije

 

Pored savremenih predmeta baziranih na računarskoj tehnologiji, učenici stiču znanja i iz klasičnog mašinstva u okviru predmeta kao što su: tehničko crtanje, mehanika, mašinski materijali, mašinski elementi, otpornost materijala, hidraulika i pneumatika itd. 

U toku školovanja organizuju se posete firmama, sajmovima i projektantskim biroima gde se učenici mogu bliže upoznati sa konkretnim poslovima kojima se bavi stručnjak ovog profila.

Nakon završenog školovanja, maturantima se pruža mogućnost zaposlenja u industriji mašina i alata, industriji procesne tehnike i upravljanja, automobilskoj industriji, kompjuterizovanoj mašinskoj obradi, konstrukcionim biroima, i drugim oblastima gde se koriste računarske tehnologije.

Zbog opsežnog teorijskog i praktičnog izučavanja stručnih predmeta, kao i visokog stepena izučavanja matematike ovaj obrazovni profil pruža velike mogućnosti za nastavak školovanja na fakultetima (mašinski, tehnološki, informatički, elektro-tehnički...) ili na višim školama strukovnih studija, mada je moguće upisati i druge fakultete kao što su matematički, filozofski, filološki, FON ili neki drugi.

Posetite nas:

III Sandžačke brigade BB,
36320 Tutin, Republika Srbija

Mapa
Telefonski kontakt

Telefon: (020) 813 331
Mobilni: (063) 666 813

Email: srednjaskolatutin@hotmail.com
Radno vreme

Ponedeljak - Petak: 8:00 - 16:00

Vikend: Zatvoreno.