Farmaceutski tehničar

Školovanjem ili prekvalifikacijom na ovom odseku Medicinske škole dobija se znanje: Farmaceutski tehičar 

 

Redovno školovanje traje četiri godine. Nastava se obavlja u učionicama, školskoj apoteci kao i nastavnim bazama van škole. To su apoteke i Galenske laboratorije na teritoriji Beograda. U okviru školovanja, učenici ovog smera stiču neophodna teorijska znanja i stručnu osposobljenost za rad farmaceutskih tehničara u uslovima apote ke, veletrgovine ili fabrike lekova. Nastava je dopunjena i obukom za primenu klasičnih i modernih farmaceutskih tehničara i postupaka koji se koriste u izradi, distribuciji i kontroli lekova i pomoćnih lekovitih sredstava.

Zaposlenje ili dodatno obrazovanje
Nakon školovanja, učenici ovog smera Medicinske škole raspolažu farmaceutskim veštinama i znanjem koje im omogućavaju da sa lakoćom izvršavaju radne zadatke u apoteci,Galenskim laboratorijama ili industriji a to su: 

  • Odmeravanje lekovitih supstanci i njihvo pakovanje u tipizirana pakovanja, 
  • Izrada lekovitih pripravka za spoljnu upotrebu i njihova priprema za ekspediciju, 
  • Aktivno učešće u održavanju aparata i uređaja kao i uučešće u timu za sterilizaciju pribora i sirovina, 
  • Prijem i smeštaj robe u apotekama i industrijskim pogonima, 
  • Aktivno učešće u administrativnim poslovima.

 

Nakon završenog školovanja postoji mogućnost izbora i to:

Nastavak školovanja uz direktnu prohodnost na veliki broj viših škola i fakulteta(Farmaceuteski, Medicinski, Stomatološki, Prirodno-matematički, pedagoška akademija, Viša medicinska škola...).

Mogućnost zapošljavanja u svim ustanovama profesionalne farmacije (apoteke, galenske laboratorije, biljne apoteke kao i pogoni za izradu dijetetskih i makrobiotičkih preparata).

Posetite nas:

III Sandžačke brigade BB,
36320 Tutin, Republika Srbija

Mapa
Telefonski kontakt

Telefon: (020) 813 331
Mobilni: (063) 666 813

Email: srednjaskolatutin@hotmail.com
Radno vreme

Ponedeljak - Petak: 8:00 - 16:00

Vikend: Zatvoreno.